Haunted Nuclear Past and Fining Free Speech

Published on 26 Apr 2017

On this episode of “Watching the Hawks” Tyrel Ventura and Tabetha Wallace examine how the sins of our nuclear testing past are haunting the world’s water supply today. Then they find out just how much it costs to be a helpful citizen in Oregon, apparently fines and lawsuits. Sean Stone unveils part 2 of his interview with the President of “Project Censored” Peter Phillips and discovers just why the mainstream cable news network’s only seem to talk about the same stories every single day. Finally, they discover some strange, fascinating, and mysterious patterns on the ocean floors in both the Arctic and the Antarctic sea floors.

 

Advertenties

Topinkomens (semi)publieke sector

Uit: http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/vipsalarissen/topsalaris

Voor instellingen die voor een groot deel of helemaal uit belastinggeld worden betaald geldt de wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt). Zij moeten moeten de hoogte van inkomens melden als die uitstijgen boven de norm. Die norm is gesteld op 130% van het bruto salaris van een minister (de minister-president verdient hetzelfde). In 2009 was dat € 188.000. De Wopt-norm voor 2010 is € 193.000.

Op 14 januari 2011 is een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. De belangrijkste punten daarin zijn:

  • Bestuurders en hoogste leidinggevenden in de zorgsector mogen niet meer verdienen dat de voor die sector geldende norm. Deze norm stelt de betrokken minister vast.
  • Voor bestuurders en hoogste leidinggevenden van zorgverzekeraars gelden geen normen.
  • Alle (semi-)publieke organisaties moeten hun gegevens over salarissen van topbestuurders die eindverantwoordelijk zijn openbaar maken.
    • Bij ontslag mag een ontslaguitkering van maximaal € 75.000 worden betaald (geldt niet voor zorgverzekeraars). Dat is ook vastgelegd in het regeerakkoord.
    • Als organisaties zich niet houden aan de maximale salarissen, kan de overheid het teveel betaalde salaris terugvorderen.

In 2009 meldden 503 organisaties dat zij functionarissen in dienst hadden die boven de norm verdienden. Het ging in totaal om 2232 werknemers met een topsalaris. In 2008 meldden 550 organisaties dat zij in totaal 2151 mensen boven de norm betaalden. In 2007 ging het om 2002 werknemers met en salaris boven de norm.

Top 10 ziekenhuizen met de meeste topsalarissen (meer dan € 188.000):

nr Ziekenhuis Aantal werknemers met topsalaris  Hoogste salaris
1  UMC Utrecht  155 medisch specialisten, hoofden en hoogleraren  € 308.619 (medisch specialist)
2  OLVG Amsterdam  113 (medisch specialisten en één projectleider)  € 431.714 (projectleider)
3 UMC Groningen 99 (medisch specialisten en 4 leden RvB) € 280.321 (lid Raad van Bestuur)
4 UMC Nijmegen (Radboud)  96 medisch specialisten, afdelingshoofden en hoogleraren € 365.931 (lid Raad van Bestuur)
5 VU Medisch Centrum Amsterdam 83 medisch specialisten, leden RvB € 284.436 (medisch specialist)
6 MC Haaglanden 79 medisch specialisten  € 291.857 (medisch specialist)
7 LUMC Leiden 64 (medisch specialisten en 4 leden RvB)  € 310.958 (lid Raad van Bestuur)
8 Westfries Gasthuis 60 medisch specialisten € 281.000 (medisch specialist)
9 AMC Amsterdam 56 medisch specialisten € 298.916 (medisch specialist
10 Academisch Ziekenhuis Maastricht 55 (medisch specialisten, 3 leden RvB en 1 directeur)  € 340.523 (lid Raad van Bestuur)

Alle genoemde bedragen zijn bruto salarissen inclusief pensioenbijdrage werkgever

Werknemers in de (semi)publieke sector met meer dan 4 ton:

2008 2009
1 € 550.388 lid RvB St. Woonzorrggroep Samen € 507.916 Directeur Albrecht GGZ Den Dolder
Was:  € 144.431 in 2008
2 € 486.976 lid RvB St. Vesta Groep € 486.976 Voorzitter RvB Vesta Groep Rotterdam
3 € 479.000 lid RvB CZ Groep Verzekeraar € 451.000 Lid RvB VGZ-IZA TriasGroep
4 € 446.712 voorzitter RvB Mediant, GGZ Oost € 447.796 presentator VARA
5 € 441.934 senior consultant Luchtverkeersleiding Nederland € 435.421 senior consultant Luchtverkeersleiding Nederland
6 € 417.796 presentator VARA € 431.714 projectleider OLVG Amsterdam
Was: € 226.954 in 2008
7 € 409.741 medisch specialist Erasmus UMC € 428.233 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 222.315 in 2008
8 € 405.418 voorzitter Autoriteit Financiële Markten € 425.157 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 277.739 in 2008
9 € 424.347 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 213.950 in 2008
10 € 423.076 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 213.950 in 2008
11 € 420.968 voorzitter Autoriteit Financiële Markten
12 € 418.910 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 270.361 in 2008
13 € 413.900 directiebestuurder R.K Woningstichting Ons Huis
14 € 409.908 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 246.750 in 2008
15 € 407.955 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 261.075 in 2008
16 € 407.203 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 261.144 in 2008
17 € 407.021 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 253.082 in 2008
18 € 406.965 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 208.577 in 2008
19 € 406.515 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 250.346 in 2008
20 € 406.515 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 250.346 in 2008
21 € 405.315 medisch specialist OLVG Amsterdam
Was: € 245.150 in 2008
22 € 402.968 lid RvB Autoriteit Financiële Markten

Bron:Rijksoverheid

Ook bij de Rijksoverheid wordt de norm overschreden

Bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties werken 19 mensen die meer verdienen dan de norm. Het ministerie van Defensie heeft zeven medewerkers in dienst die meer dan € 188.000 verdienen. Bij het ministerie van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat het om ieder één medewerker. Bij het ministerie van Justitie verdienen drie medewerkers meer dan de norm. Een willekeurig lijstje:

Korpschef (BKZ) € 207.836
Hoofd AIVD (BKZ) € 199.663
Secretaris generaal (BKZ) € 209.375
Burgermedewerker (Defensie) € 240.189
Medewerker Belastingdienst (Financiën) € 309.418
Psychiater (Justitie) € 218.926
Laboratoriumhoofd (VWS) € 196.613

Wat verdient een wethouder?

In onze Salaris check zul je ze niet tegenkomen, deze politieke ambtsdragers. Wat ze verdienen ligt namelijk wettelijk vast.  Hoe meer inwoners, hoe meer de wethouder krijgt. Dat kan oplopen tot boven de € 8.000 per maand. Exclusief onkostenvergoeding, vakantiegeld, eindejaarsuitkering. Op InOverheid.nl vind je salarissen van burgemeesters en wethouders.

De vergoedingen van gemeenteraadsleden

Raadsleden en commissieleden krijgen geen salaris maar een vergoeding. Hun werk als raadslid wordt als nevenfunctie in deeltijd gezien, dus niet als hun vaste baan. Net als bij de wethouders geldt: hoe meer inwoners de gemeente heeft, hoe meer ze krijgen. Zo krijgt in een kleine gemeente tot 8000 inwoners  een raadslid € 232 per maand. In een grote stad van meer dan 370.000 inwoners krijgen een raadslid € 2.181 per maand. Dat is allemaal bij koninklijk besluit geregeld. Of ze nou wel of niet komen opdagen tijdens vergaderingen, iedereen krijgt dezelfde vergoeding. Bij Inoverheid een compleet overzicht met vergoedingen voor raadsleden.

De vergoeding van Statenleden bij de provincies

Statenleden krijgen geen salaris, maar een vergoeding, want naast hun werk als statenlid hebben ze gewoon een baan waarmee ze hun inkomen verdienen. In 2010 bleek uit onderzoek van bureau Daadkracht dat ruim drie op de vier Statenleden hun vergoeding aan de magere kant vinden. Ze krijgen zo’n € 12.700 per jaar, dat is ongeveer € 11 per uur. Toch zijn ze minstens 23 uur per week bezig met hun werk als Statenlid. Dat bestaat uit veel vergaderen en stukken lezen. Daar zijn ze niet blij mee. Een op de vijf wil meer op werkbezoek en tijd voor contact met burgers.

Verdient je buurman ook zoveel?

Woon je in een miljonairsbuurt? Of misschien vlak om de hoek? De kans is groot als je in Bloemendaal, Rozendaal, Blaricum, Laren of Wassenaar woont. Daar wonen de meeste miljonairs. Maar kijk op Elite-Research ook eens  hoeveel miljonairs er in jouw gemeente wonen.

Enig idee in welke categorie te thuishoort? Wie er nog meer leeft zoals jij? Na het invullen van de leefsituatie index weet je waar je thuishoort.

Vul de Salaris enquête in en win een minimum weekloon!

OP NAAR EEN NATIONAAL ZORGFONDS ZONDER EIGEN RISICO

Bron: https://maassluis.sp.nl/nieuws/2016/05/op-naar-een-nationaal-zorgfonds-zonder-eigen-risico

14-05-2016Ieder jaar maken de zorgverzekeraars ruim een miljard euro winst. Dit geld wordt dus niet besteed aan goede zorg, maar verdwijnt in de zakken van de vier grote verzekeraars. Daar bovenop besteden de zorgverzekeraars 500 miljoen euro per jaar aan reclame. En wanneer u ziek bent krijgt u een boete van 385 euro door het ‘eigen risico’. De SP vindt dat dit anders moet.

VAN CONCURRENTIE NAAR SAMENWERKING

Het is tijd voor één nationaal zorgfonds. Zonder onnodige bureaucratie en kostenverhogende concurrentie. Zonder geldverslindende reclame en zonder torenhoge salarissen voor zorgbobo’s. En we schaffen het eigen risico van 385 euro af, want dat weerhoudt mensen van naar de dokter gaan. Ziek zijn is geen keuze.

Steunt u ons in de strijd voor goede zorg, zonder zorgverzekeraars en zonder eigen risico? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar info@nationaalzorgfonds.nl

Samen bouwen we aan een nationaal zorgfonds, zonder eigen risico.

Betere en betaalbare zorg. Voor iedereen.

INFO@NATIONAALZORGFONDS.NL

WWW.NATIONAALZORGFONDS.NL

Zie ook:

Nationaal ZorgFonds – zorg voor en van iedereen

Bron: https://nationaalzorgfonds.nl

Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet ‘de marktwerking’.

Afgelopen 20 jaar verschoof de zeggenschap over de zorg van het publiek en de zorgverleners naar de commerciële verzekeraars. Zij bepalen meer en meer wie welke zorg krijgt, en waar. Het idee was dat concurrentie tussen verzekeraars de zorg goedkoper zou maken. De werkelijkheid is dat de bureaucratie en de verspilling explosief zijn gegroeid. Het publiek zou steeds meer te kiezen krijgen, maar dat blijkt alleen te gelden voor wie meer kan betalen. De rest krijgt juist steeds minder keuzevrijheid. Ondertussen zijn zorgverleners veel te veel tijd kwijt aan het afleggen van verantwoording, want verzekeraars en politiek vertrouwen hen niet.

Vechtmarkt

De zorg is een ware vechtmarkt geworden. Verzekeraars besteden jaarlijks alleen al 500 miljoen euro zorggeld aan reclame en marketing. Er zijn sinds de vercommercialisering ruim honderden miljoenen verspild aan het overstapcircus waar verreweg de meeste mensen helemaal geen gebruik van maken.

Boete op ziek zijn

Tegelijkertijd vangen we de zorgkosten steeds minder vaak samen op. Steeds vaker wordt gezegd: u betaalt het zelf maar. Wie de pech heeft om ziek te worden, betaalt 385 euro meer dan gezonde mensen, via het eigen risico. Dit bedrag is de afgelopen jaren verdubbeld. Dat is oneerlijk, en leidt er toe dat steeds meer mensen afzien van noodzakelijke zorg, omdat ze die niet kunnen betalen. Huisartsen luiden hierover al jaren de noodklok, maar het eigen risico blijft maar stijgen.

Zorg voor en van iedereen

Met de vercommercialisering van de zorg is een verkeerde weg ingeslagen. Het is tijd om een nieuwe richting te kiezen.

Een Nationaal ZorgFonds 

Ten dienste van de bevolking en zorgverleners, zonder commerciële belangen. Premiegeld gaat naar zorg en één organisatie, en niet naar marketing, winstuitkeringen en de bureaucratie van -tig verzekeraars.

Eigen risico afschaffen

Een boete op ziek zijn is oneerlijk. Bovendien weerhoudt het mensen om tijdig zorg te vragen, zodat problemen verergeren en behandeling uiteindelijk juist meer kost. We schaffen het eigen risico daarom af.

De zorg moet voor en van iedereen zijn. Van de bevolking en de zorgverleners. Daarom deze nieuwe richting.

Steun deze campagne en herover de zorg.

Ton van den Berg
FNV Senioren

Rogier Botting
Fysiotherapeut te Den Haag

Sjaak Bral
Cabaretier en presentator

Bart Bruijn
Huisarts te Streefkerk

Edo Brunner
Acteur en presentator

Carrie
Sociaal advocaat en columniste

Ewald Engelen
Financieel geograaf en publicist

Erik van Muiswinkel
Cabaretier en presentator

Jim van Os
Hoogleraar psychiatrie

Emile Roemer
SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer

Jan Slagter
Directeur en presentator Omroep Max

Pieter Tjassing
FNV Uitkeringsgerechtigden

Dagmar van Wijngaarden
Huisarts te Amsterdam

Cobie Groenendijk
Psychiater te Amsterdam

Zorg, zonder eigen risico

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het.

Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.

Dat moet anders. Wij zeggen: schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.

Doe mee!

Lees ons manifest: Zorg voor en van iedereen 

Je kunt ook meteen zelf aan de slag met het digitale actiemateriaal

Antwoorden op veelgestelde vragen

Of kom naar een van onze bijeenkomsten

Sluit je aan!